POJEM OUTSOURCING    |   OUTSOURCING A IS APERTUM.CZ    |    TECHNOSOFT    |   KONTAKT

 

OUTSOURCING

 OUTSOURCING A INFORMAČNÍ SYSTÉM APERTUM.CZ


TECHNOSOFT v roce 1997 založil dceřinnou společnost Softplast a.s., která je zaměřena na údržbu a rozvoj IS podniků moderní formou outsourcingu.

Outsourcing - jako nová forma správy a řízení informačních systémů začíná být na našem trhu více využívanou službou. V oblasti informačních technologií přebírá dodavatel plnou zodpovědnost za správu firemních počítačů, včetně informačního systému, a lokálních aplikací.

Pro podniky je tato forma symbiózy výhodným řešením, neboť veškeré obtíže s provozem systému jdou mimo organizaci a takto ušetřený čas může management věnovat řešení problémů ve výrobě, prodeji atp. Výsledkem využívání outsourcingu je možnost soustředění veškerého vlastního úsilí a aktivit bezprostředně na vlastní předmět podnikání, minimalizování starostí s provozem IS a přehledná dokumentace veškerých postupů a požadavků na provoz informačních technologií.

 


Copyright 2008, Technosoft spol. s r.o.