HLAVNÍ STRANA  |   UPGRADE SYSTÉMU  |   KE STAŽENÍ  |   KONTAKT

 

OKNA


UPGRADE SYSTÉMU

Popis změn a nových funkcí:

Modul REKLAMACE - NOVINKA

K datu 15.9.2009
Sledování reklamací od prvotní evidence,

Načtení reklamované pozice včetně příslušenství a doplňků

Stanovení odpovědností a termínů

Statistická vyhodnocení jednotlivých typů reklamací a v návaznosti stanovení nápravných opatření s datumem plnění a odpovědností a výsledkem úspěšnosti

CENA UPGRADE MODULU 20 000,-Kč
V případě zaplacené roční systémové podpory ZDARMA

Modul KONSTRUKCE

K datu 15.9.2009
Zavedeno vykreslování provoúhelníkových dveřních výplní.

Zprovozněno přidělování alternativní výztuže barevných profilů pro krátké barevné profily.

Při zobrazování výsledných délek profilů pozice v tabulce u standardních modelů znepřístupněno tlačítko pro přepočet.

V Konstrukcích se při přidělování příslušenství k profilům objevuje upozorňující hlášení pokud barva nebyla přidělena z definovaných náhrad.

Do číselníku Adresy přidáno rodné číslo zákazníka a jméno statutárního zástupce zákaznické firmy. Tisknou se v proměnných "sRodneCislo" a "sStatutar".

Při zadávání nové adresy se při zadávání IČO a DIČ kontroluje existence adresy a nabídne se přenesení dat.

Zprovozněn parametr obchodníka na zobrazování jen adres svého obchodního místa.

Při naceňování prací a nutnosti změny ceny práce nutno vejít do detailu a změnu provést tam.

Zakázána změna ceny pozice - omezeno jen na zadání korekce.

Při exportu do SAP upraveno generování označení skel, sítěk a žaluzií.

Do tiskové sestavy s tiskem přehledu zakázek dodána ve výpise zákazníka e-mailová adresa.

Ve funkci "odhadovaná cena barvy" se počítá s délkou profilu navýšenou o odpad, dříve jen s čistou délkou profilů.

U kalkulace prací zakázky zakázáno měnit výslednou cenu práce, změny se musí provádět ve formuláři detail práce.

Ve formuláři Pozice odebráno všem oprávnění měnit výslednou cenu pozice - změna se musí provézt přes korekci.

Vytvořena nová tisková sestava "68,"Soupis veškerého materiálu dle dodavatelů", šablona "SumaM_Dod_".

Upravena tisková sestava "38 a 48 - Kumulace materiálu", rozčleněna dle druhu materiálu.

Slevy rozděleny na jednotlivé položky nabídky s možností přidělení různých slev a průměrem celkové slevy

Kalkulace nabídky i pozice přesunuty do zvláštního prohlížecího okna

Nově upravena tisková sestava „Nabídka“ s přehledem slev jednotlivých materiálů nebo výrobků na pozici i celkově.

Rozšířeny popisky pro rámečky skel s možností viditelného textu rámečku

CENA UPGRADE MODULU 20 000,-Kč
V případě zaplacené roční systémové podpory ZDARMA

Modul ČÍSELNÍKY

K datu 15.9.2009
Zavedeno zadávání obrázků dveřních výplní ve formátu bmp.

V tabulkových oknech se nyní tabulka při změně rozměrů formuláře přizpůsobí novým rozměrům formuláře.

V přidělování výztuží k profilům přidán sloupec pro alternativní výztuž barevných profilů.

Do seznamu typů profilů přidán parametr pro možnost kontroly barvy z definovaných náhrad.

V přehledu kovacích skupin zrušen sloupec neplatný - v Konstrukcích se stejně uplatní jen platné balíky kování.

CENA UPGRADE MODULU 20 000,-Kč
V případě zaplacené roční systémové podpory ZDARMA

Modul MONTÁŽE

K datu 15.9.2009
Zakázáno mazání řádků ve formuláři "Rozpis montáží".

Doplněna tisková sestava detail montáže v hlavičce o popis objektu a místa. V detailu pozice o výpis doplňků, sítí a žaluzií.

CENA UPGRADE MODULU 15 000,-Kč
V případě zaplacené roční systémové podpory ZDARMA

Modul SECURITY

K datu 15.9.2009
Do uživatelů přidán sloupec pro omezení zobrazování adres/kontaktů uživateli dle obchodního místa.

CENA UPGRADE MODULU 20 000,-Kč
V případě zaplacené roční systémové podpory ZDARMA

Modul ARCHIV

K datu 15.9.2009


Modul REPLIKÁTORY

K datu 15.9.2009
Přidány tabulky exportovaných dat

CENA UPGRADE MODULU 6 000,-Kč
V případě zaplacené roční systémové podpory ZDARMA


Copyright 2011, Technosoft spol. s r.o.